Återbruk

På många håll i världen används föremål ytterligare en gång – fast i ett annat sammanhang. Tala om återbruk. Bilden är från en marknad i Salvador i Brasilien.

This entry was posted in Återbruk. Bookmark the permalink.

Comments are closed.