Ecoart

Genom att använda naturmaterial på en plats så lär vi oss mer om platsen genom dess material. Här ett exempel från en kurs med magisterstuderanden i utomhuspedagogik. Att samspela med naturen på det här sättet blir en viktig del för en undervisning för en hållbar utveckling. Installationen heter “Fånga ljuset”.

This entry was posted in Kurser, Övningar. Bookmark the permalink.

Comments are closed.