Böcker

Jag har skrivit två böcker som bägge handlar om hantverk med naturmaterial.
Den första “Slöjda och bygg för friluftsliv” kom 2004 och kopplar slöjd till friluftsliv.
Den andra “Hantverk, estetik och slöjd – med utemiljön som inspiration” kom 2015. Den riktar sig framförallt till pedagoger i skolan. Men bägge kan med behållning läsas av de som är intresserade av ämnesområdet.

“Slöjda och bygg för friluftsliv” kostar 200 kronor + postens avgifter. Skicka ett e-brev så ordnar jag det.
“Hantverk, estetik och slöjd” beställs från Outdoor teaching.

Comments are closed.