Hantverk, estetik och slöjd

Under 2017 ledde jag en kurs “Hantverk, estetik och slöjd – med utemiljön som inspiration”. De som gick den är ledare i Friluftsfrämjandet Helsingborg/Kullabygden. Kursen pågick under hela året. Kursprogrammet såg ut så här:

Comments are closed.