Hantverk, estetik och slöjd

Just nu handleder jag en kurs “Hantverk, estetik och slöjd – med utemiljön som inspiration”. De som går den är ledare i Friluftsfrämjandet Helsingborg/Kullabygden. Kursen pågår under hela 2017. Kursprogrammet ser ut så här:

Comments are closed.